Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • C/ Rambla, 41 (Principal) - 08002 Barcelona    
  • correu@mountainwilderness.cat    
  • 932690540

L'entitat - Presentació

Què vol dir Wilderness?


Naturalesa salvatge no modificada per l'activitat de l'home.Què és Mountain Wilderness?


Mountain Wilderness- Alpinistes de tot el món en defensa de l'alta muntanya- és una associació oberta a tothom, sense finalitat de lucre, que ha nascut per tal de defensar l'entorn muntanyenc i el sentit de l'experiència a la muntanya i, per tant, de promoure una reforma de la cultura alpinística d'acord amb l'esperit Wilderness.On i com va néixer?


El mes de novembre de l'any 1987, el Club Alpí Acadèmic Italià i la Fundació Sella van presentar a Biella (Italia) la proposta Mountain Wilderness - Alpinistes de tot el món en defensa de l'alta muntanya - per determinar l'estat de degradació de l'entorn muntanyenc i de les amenaces existents. En els debats van participar alpinistes de totes les nacions i com a resultat dels treballs fou redactat un document final, la Tesi de Biella, amb què s'establí el naixement de l'associació, els seus objectius i finalitats. En aquesta mateixa assemblea es van elegir 21 garants, responsables de promoure arreu les iniciatives i objectius de Mountain Wilderness. Ells són el testimoni de fidelitat a la Tesi de Biella.Quins són els seus objectius?

  • Protegir els darrers llocs sense contaminar i els recursos naturals de la muntanya.
  • Recuperar zones compromeses que encara es puguin salvar.
  • Promoure el creixement de la conciència medioambiental de tothom que estigui relacionat amb la muntanya.


Com actúa?


Les activitats principals de Mountain Wilderness són les accions; algunes de caràcter emblemàtic, serveixen per atreure l'atenció i promoure una presa de posició sobre les amenaces a l'alta muntanya o bé sobre els greuges que ja s'han produït en diversos indrets. D'altres són de caràcter puntual: per exemple, en assabentar-se d'un projecte desestabilitzador de l'entorn natural, es realitza una acció adequada per bloquejar-lo o bé reduir els seus efectes. En tot cas, l'acció preveu la implicació dels socis de Mountain Wilderness: la participació personal fa que la manifestació sigui eficaç i contundent, i es pot realitzar juntament amb altres iniciatives, com: recollida de signatures, denúncies,etc. A més de les accions, també hi ha l'activitat d'informar: mitjançant projeccions, publicacions, convencions, campanyes de premsa, Mountain Wilderness vol provocar en qui freqüenta la muntanya, a qualsevol nivell, una presa de consciència sobre la necessitat d'aturar l'explotació especulativa, cada dia més extensa i agreujada en l'entorn muntanyenc.Com va néixer Mountain Wilderness de Catalunya?


A iniciativa de Jordi Pons, garant de l'associació internacional, el 19 de juny de 1989 es fa una reunió constitutiva de Mountain Wilderness de Catalunya, a la seu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb l'assistència de les persones que apareixen a continuació: Josep Barberà i Suqué - Josep Barrachina i Pérez - Òscar Cadiach i Puig - Joan Ignasi Castelló i Vidal - Emili Civis i Abad - Jordi Colomer i Gallego - Josep Escartín i Escobar - Marta Ferrusola i Lladó - J.M. Figueras i Anmella - Manuel Fontanet i Menéndez - Joan Garrigós i Toro - Ramon Llorens i Ibarz - Lluís Paluzie i Mir - Pau Pérez Pedró - Jordi Pons Sanjinès - Jaume Ramon i Morros - Andreu Ribera i March- Francesc Robert i Graupera - Joan Rodes i Bagant - Josep Mª Sala i Albareda - Josep Sicart i Tauler.Qui pot formar part de Mountain Wilderness de Catalunya?


L'associació és oberta a tothom; només cal estimar la muntanya i voler lluitar concretament per salvar-la i mantenir-la intacta per a aquells que vindran darrere nostre i per a nosaltres mateixos.
Segons els estatuts hi poden pertànyer només persones físiques; queden excloses les persones jurídiques.
L'alta muntanya et necessita, avui dia és més urgent que mai.
Les muntanyes formen part dels llocs incontaminats de la terra, i per això són incloses en el patrimoni vital de tots els homes.
Mountain Wilderness de Catalunya, fidel a la tesi de Biella, participa en l'elaboració de les estratègies necessàries en defensa de l'alta muntanya i col·labora en les accions internacionals que calgui.Com es financien les accions que duem a terme?


La nostra font d'ingressos principal són les quotes anuals dels nostres socis fet que ens permet actuar amb total independència i en benefici només dels objectius fundacionals de l'entitat.

Per això és tant important que si t'estimes les muntanyes ens ajudis a preservar-les!

logo focir