Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • C/ Rambla, 41 (Principal) - 08002 Barcelona    
  • correu@mountainwilderness.cat    
  • 932690540

L'entitat - Transparència

Pressupost anual i compte d'ingressos/despeses


Mountain Wilderness Catalunya compleix la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada amb data 18/12/2014 i publicada en el BOG (Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya) amb data 31/12/2014.


Aquesta normativa, malgrat estar pensada per a l’Administració pública, també afecta d’altres persones jurídiques, i entre elles, les entitats sense afany de lucre com la nostra associació.


Entitat registrada en el registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya nº 11449.

logo focir