Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
  • C/ Rambla, 41 (Principal) - 08002 Barcelona    
  • correu@mountainwilderness.cat    
  • 932690540

Acció 2022. Montserrat, regió de sant Salvador, dissabte 2 d'abril (08/02/2022)El monestir de Montserrat, a principis de la dècada dels anys 1960 i per tal de fer possible la recuperació de la vida eremítica a la muntanya, va construir una tanca tot delimitant un petit espai de la seva propietat que permetés les condicions de solitud per menar-hi vida eremítica i destinar-lo clausura. La tanca es construí amb suports de ciment armat i una filferrada metàl·lica. Aquesta construcció ha anat perdent la seva finalitat fins a esdevenir avui dia una instal·lació obsoleta i un residu a muntanya. Aquesta actuació, d’acord amb la comunitat benedictina i el Parc Natural servirà per retirar-la.

logo focir